Transport dla osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności

Aplikacja indywidualnego transportu door-to-door umożliwia osobom z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności w łatwy sposób zamówić przejazd. Jeśli jesteś osobą pełnoletnią (mieszkasz na terenie Gminy Brzozów lub jesteś członkiem Polskiego Związku Niewidomych Koło w Brzozowie) i masz trwałe lub czasowe problemy z mobilnością z różnych powodów zdrowotnych czy problemów wynikających z wieku możesz skorzystać z transportu w różnym celu np. do biblioteki, urzędu, na zebranie czy do lekarza. Dodatkowo określając rodzaj zaburzeń jesteśmy w stanie dostosować odpowiedni transport.

* Dostępne na urządzeniach z systemem Android

Transport osób niepełnosprawnych

Jak to działa?

To bardzo proste

Przy pierwszym logowaniu aplikacja wymaga od użytkownika podstawowych informacji oraz dołączenie dokumentacji z posiadanym orzeczeniem w formie zdjęcia lub pliku pdf. Następnie zapisujemy się na przejazd.

Historie przejazdów

Historie przejazdów

Weryfikacja dokumentacji i orzeczeń

Weryfikacja dokumentacji
i orzeczeń

Łatwy i stały kontakt z obsługą

Łatwy i stały kontakt
z obsługą

~Gmina Brzozów

Kilka słów o projekcie

Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Brzozów” w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020”.

Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności z terenu gminy Brzozów oraz członków Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Brzozowie poprzez zapewnienie przez Gminę Brzozów usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych w okresie od 20.11.2020 do 31.10.2022.

Kilka słów o projekcie